Yeni Kişilik Testi (YKT)

Katılımcılara Sürücü Heyecan Araman Envanteri (SHAE) ve Sürücü Davranışları Kısa Ölçeği (SDKÖ) uygulanmaktadır. Bu iki testte katılımcılar maddeleri okuyarak kendilerine göre bilgi vermektedirler. Bu yolla sürücülerin trafikteki güvenli ve güvenli olmayan sürücülük tutum ve davranışları ayırt edilmektedir.

Copyright © 2020 | Gür Sakarya Psikoteknik | Tüm hakları saklıdır. | Design By Cogen®Yazılım