Seçici Dikkat Testi (SEDT)

Bu testte her bir soru 6 trafik işaretinden oluşmaktadır. Bu işaretlerden 3’ü 3*3’lük matrisin üst tarafında, 3’ü de sol tarafında yer almaktadır. Üstteki ve soldaki trafik işaretlerinden biri birbirinin aynısıdır. Katılımcıdan istenen aynı olan trafik işaretini hızlı bir şekilde bulması ve ekranda işaretlemesidir.
Test sürücünün seçici dikkat becerisini ölçmektedir. Böylece trafikteki uyaranları ve tehlikeleri ayırt etme veya ihmal etme becerisi değerlendirilmektedir.
Her sorunun süresi 4 saniye ve testin toplam süresi 4 dakikadır.

Copyright © 2020 | Gür Sakarya Psikoteknik | Tüm hakları saklıdır. | Design By Cogen®Yazılım