Psikoteknik Değerlendirme Nedir?

Psikoteknik değerlendirmede katılımcıların bilişsel, motor ve ve davranışsal becerilerini ölçmeye yarayan 12 farklı test bulunmaktadır. Bu testler Zihinsel Yetenek ve Psikomotor Yetenek alt boyutlarından oluşmaktadır. Zihinsel Yetenek testleri; Sürekli Dikkat Yeteneği, Seçici Dikkat Yeteneği, Görsel Algı Bellek Yeteneği, Görsel Süreklilik Yeteneği, Muhakeme Yeteneği,Koordinasyon Yeteneği,Hız Mesafe Çarpışma Zaman Tahmini,Çevresel Görüş Yeteneği, Trafiğe İlişkin Görüş Yeteneğialt boyutlarında ölçüm yapmaktadır. Psikomotor yetenek testleri ise; Tepki Hızı, Koordinasyon Düzeyi ile Kişilik, Uyum,Tutum ve Öfke Testlerinden oluşmaktadır.Testler dikkat,bellek, tepki hızı, refleks ,göz - el,ayak koordinasyonu ,görsel algı gibi zihinsel süreçlerle ilgili ölçüm almanın yanında, kişilerin trafiğe ilişkin görüşlerini, kişilik özelliklerini ve trafikteki uyumunu etkileyen faktörleri de değerlendirmektedir. Ölçümler sonucunda yüksek performans gösteren sürücülerle düşük performans gösteren sürücülerin ayrıştırılması amaçlanmaktadır. Bu şekilde trafikteki risk içeren davranışların azaltılması  hedeflenmektedir. Trafikte güvenli ortam koşulları sağlamayı amaçlayan psikoteknik değerlendirme psikolog gözetimi altında yapılmaktadır.

Copyright © 2020 | Gür Sakarya Psikoteknik | Tüm hakları saklıdır. | Design By Cogen®Yazılım