Görsel Süreklilik Testi (GST)

Testte kişilerin sağ ve sol panellerden rastgele geçen ok işaretlerini gördüğünde, ok işaretinin geçtiği yöndeki pedala basması istenmektedir. Bu sırada ekranda dört daire ve dört üçgen bulunmaktadır. Daireden birisi rastgele basılı hale gelecektir. Katılımcıdan beklenen ikinci görev, hangi daire basılı hale geldiyse, onunla aynı renkteki üçgene dokunmasıdır. Sonuç olarak katılımcıdan aynı anda iki işi yapması beklenmektedir.

Bu testle kişilerin karmaşık bir görev yaparken çevresel uyaranları anlama ve tepki verme becerisi ölçülmektedir. Böylece trafikteki olası tehlikelere karşı önem taşıyan bölünmüş dikkat kavramı değerlendirilmektedir.

Testin süresi 5 dakikadır.

Ekranda ve pedallar da verilen tepkilerin doğru veya yanlış verilmesi ya da atlanmasına göre puanlandırma yapılmaktadır.

Copyright © 2020 | Gür Sakarya Psikoteknik | Tüm hakları saklıdır. | Design By Cogen®Yazılım