Görsel Algı ve Bellek Testi (GABT)

Testte katılımcıların karşısına bazı fotoğraflar çıkmaktadır ve bu fotoğtaflar ekranda çok kısa bir süre kalmaktadır. (.75 sn).  Katılımcılardan beklenen, fotoğtafta olduğunu düşündükleri kişi, nesne veya araçları seçenekler arasından doğru işaretlemeleridir.

Bu testle sürücülerin görsel algı ve görsel-mekansal bellek çalışmaları değerlendirilmektedir.

Testte toplam 14 fotoğraf kullanılmaktadır ve testin toplam süresi 4 dakikadır.

Kişilerin verdiği doğru ve yanlış yanıt yüzdelerine göre değerlendirme yapılmaktadır.

Copyright © 2020 | Gür Sakarya Psikoteknik | Tüm hakları saklıdır. | Design By Cogen®Yazılım